Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
2022-2023:zverejnenie_zoznamu_uchadzacov_podla_vysledkov_prijimacieho_konania:poradovnik

#Poradovník

07/05/2022 19:01 》Prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023, Školský rok 2022/2023, September 2022

Objavte

18. máj

SPOJENÁ ŠKOLA JURAJA HENISCHA
ZOZNAM uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania


Gymnázium - výsledková listina prijatých/ neprijatých uchádzačov, 18.5.2022

vys_gym_por22-maj-18.5.2022.pdf


SOŠ polytechnická - výsledková listina prijatých/ neprijatých uchádzačov, 18.5.2022

študijné 4- ročné odbory

Výsledková listina 2411 K mechanik nastavovač

vy_mn_por_1_-mechanik-nastavovac22.pdf

Výsledková listina 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

vys_prog_por_2_-programator.obr.a.zv.strojov.a.zariadeni.pdf

Výsledková listina 2682 K mechanik počítačových sietí

vys_mps_por-mechanik-pocitacovych-sieti.pdf

Výsledková listina2697 K mechanik elektrotechnik

vys_me_por-mechanik-elektrotechnik.pdf

Výsledková listina 2487 H01 autoopravár – mechanik

vys_am_por-autoopravar-mechanik.pdf

Výsledková listina 2487 H02 autoopravár – elektrikár

vys_ae_por-autoopravar-elektrikar.pdf

Výsledková listina 3678 H inštalatér

vys_inst_por-instalater.pdf


INFORMÁCIE

smartselect_20220308-142519_chrome.jpg#PRIJATÝ Potvrdenie o nastúpení

smartselect_20220308-142519_chrome.jpg#ZÁPIS do 25.5.2022

#NEPRIJATÝ ODVOLANIE do piatich dní

Viac: https://ssjh.edupage.org/


V dňoch 2. a 9. mája 2022 sa na Spojenej škole Juraja Henischa uskutočnilo prijímacie konanie do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023.

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bude výsledková listina prijatých/neprijatých uchádzačov v školskom roku 2022/2023 zverejnená na webovej stránke školy, resp. na vchodových dverách dňa 18. mája 2022

Do tohto termínu zákonní zástupcovia obdržia rozhodnutia o prijatí/neprijatí uchádzačov na štúdium v šk. roku 2022/2023 v listinnej podobe.

V prípade, že zákonný zástupca uchádzača obdrží rozhodnutie o prijatí na štúdium a rozhodnutie príjme, je povinný najneskôr do 23. mája 2022 na sekretariát školy doručiť potvrdenie o nastúpení/nenastúpení uchádzača na štúdium.

V prípade, že zákonný zástupca obdrží rozhodnutie o neprijatí na štúdium pre nedostatok miesta, je možné do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podať odvolanie proti rozhodnutiu riaditeľa (súčasť listu).

Na základe skúseností z predchádzajúcich rokov vieme, že v mnohých prípadoch sa prijatí uchádzači, resp. zákonní zástupcovia prijatých uchádzačov rozhodujú medzi dvoma školami.

Zákonný zástupca potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na vzdelávanie zasiela strednej škole najneskôr 23. mája 2022. Po tomto dátume na uvoľnené miesta budeme oslovovať podľa poradia ďalších uchádzačov, ktorí sú neprijatí pre nedostatok miesta na základe odvolania voči neprijatiu pre nedostatok miesta.

Z TOHTO DÔVODU ŽIADAME VŠETKÝCH ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM NA NAŠEJ ŠKOLE, KTORÍ SÚ NEPRIJATÍ PRE NEDOSTATOK MIESTA, ABY NÁM NA ADRESU ŠKOLY DORUČILI SVOJE ODVOLANIE V LEHOTE DO 5 DNÍ ODO DŇA DORUČENIA ROZHODNUTIA.

Pevne veríme, že túto možnosť využijete.


zoznam globálne ciele

cieľ 3.A IMPLEMENTOVAŤ RÁMCOVÝ DOHOVOR WHO O KONTROLE TABAKU
Podľa potreby posilniť implementáciu Rámcového dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku vo všetkých krajinách.

Hrozba pre naše životné prostredie


Prijímacie skúšky Bardejov
Prijímacie skúšky Bardejov

Prijímacie skúšky Bardejov
Prijímacie skúšky Bardejov

Prijímacie skúšky 2022
Prijímacie skúšky 2022

Prijímacie skúšky 2022
Prijímacie skúšky 2022

Bardejo prijímacie skúšky
Bardejov Prijímacie skúšky 2022

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 1277

¯\_(ツ)_/¯

2022-2023/zverejnenie_zoznamu_uchadzacov_podla_vysledkov_prijimacieho_konania/poradovnik.txt · Posledná úprava: 18/05/2022 10:16 od aix150