Spojená škola Juraja Henischa

Gymnázium, SOŠ polytechnická, Slovenská 5, Bardejov

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


 • Dansk (Danish)
 • Deutsch (German)
 • ελληνικά (Greek)
 • English
 • Español (Spanish, Mexico)
 • Finland
 • Français (French)
 • Gaeilge (Irish)
 • Maďarsko (Hungaria)
 • Italiano
 • Lithuania
 • Latvija
 • Nederlands
 • Norsk or Bokmål (Norwegian
 • Poliski (Polish)
 • Português (Portuguese, Portugal)
 • Română (Romanian)
 • Svenska (Swedish)
 • Tϋrkçe (Turkish)
 • Ukraina (UK)
 • 中文 (Chinese)
spravy:bardejov:historia_mesta_bardejov-pod_holym_nebom:udelenie_vysad_a_privilegii
 

UDELENIE VÝSAD A PRIVILÉGIÍ

Dejepis pod holým nebom - História mesta Bardejov

Bardejov na úsvite dejín

Náučný chodník pri Topli

16/08/2021 08:53

UDELENIE VÝSAD A PRIVILÉGIÍ

V priebehu 13. a 14. storočia vzrástol význam Bardejova nielen kvôli výhodnej polohe na starých obchodných cestách i početným kráľovským privilégiám, ale tiež zásluhou zručnosti svojich remeselníkov a obratnosti kupcov. Vďaka týmto faktorom sa tak stal jedným z popredných miest celého Uhorska. V rámci svojej hospodárskej činnosti mu veľkú pozornosť venovali najmä uhorský panovníci z rodu Anjouovcov, ako Karol I. Róbert a Ľudovít I. Veľký.

Dôkazom toho je napríklad privilégium z roku 1320 pre nemeckých prisťahovalcov, ďalej právo obohnať mesto hradbami (r. 1352) a hrdelné právo (r. 1365). Rozhodnutím Ľudovíta I. v roku 1352 získal Bardejov aj právo konať výročný jarmok, ktorý sa mohol konať v deň sviatku patróna farského kostola sv. Egídia - 1. septembra.

Jedným z najvýznamnejším rozhodnutí kráľa Ľudovíta I., ktorý si rozhodne zaslúži prívlastok Veľký bolo vydanie listiny v roku 1376, ktorou Bardejov povýšil na slobodné kráľovské mesto. Okrem toho, že toto rozhodnutie zmenilo funkciu tunajšieho dedičného richtára na volenú, urobilo z Bardejova skutočné samosprávne mesto, na úrovni takých veľkých centier v Uhorsku akými boli v tom čase Košice a Budín (dnešná Budapešť).

Významným počinom, ktorý prispel k zvýšeniu postavenia mesta bolo aj udelenie mestského erbu uhorským panovníkom Ladislavom V. Pohrobkom v roku 1453.

Všetky tieto, ale aj ďalšie privilégiá prispeli k rozvoju remesiel a obchodnej aktivity mesta. Zvlášť významné bolo tzv. právo skladu, udelené mestu kráľom Žigmundom Luxemburským v roku 1402. Podľa tohto privilégia sa mohli bardejovský kupci voľne pohybovať po celom Uhorsku, pričom boli oslobodení od platenia kráľovských mýt. Na druhej strane poľskí a ruskí kupci, ktorí prechádzali naším mestom museli časť svojho tovaru vyložiť v Bardejove na predaj.

Rôzne záruky a privilégiá Bardejova a jeho obyvateľom, zvlášť kupcom, udelili i viacerí panovníci susedného Poľska, ako: Kazimír III. Veľký (r. 1363), Vladislav II. (r. 1388), Kazimír IV. (r. 1450), Alexander (r. 1504) a Žigmund I. Starý (r. 1530).

Samozrejme, že všetky tieto či iné privilégiá neboli mestu udeľované zadarmo len z čírej sympatie panovníka k jeho obyvateľom. Povinnosťou slobodných kráľovských miest totiž boli kráľovi vždy pomôcť, keď to potreboval, najmä finančne, ale častokrát aj politicky či vojensky.

Zdroj: http://www.visitbardejov.sk/hlavne-menu/naucny-chodnik-pri-topli/796/

Táto stránka bola navštívená:

Dnes: 1 / Včera: 0, Doteraz: 221

¯\_(ツ)_/¯

spravy/bardejov/historia_mesta_bardejov-pod_holym_nebom/udelenie_vysad_a_privilegii.txt · Posledná úprava: 18/10/2021 09:11 od aix150